Skip to main content
THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Về nguyên tắc, bạn có thể truy cập trang web iseoads.com một cách ẩn danh, tức là mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai. Khi bạn truy cập trang web này, các máy chủ web của chúng tôi xử lý theo mặc định địa chỉ IP mà bạn truy cập trang web của chúng tôi, trình duyệt web( browser web) mà bạn truy cập trang web của chúng tôi và các tệp bạn truy cập từ chúng tôi, cũng như ngày bạn truy cập và thông tin chung từ trình duyệt của bạn . Dữ liệu này được xử lý để đảm bảo tính bảo mật của máy chủ web và để điều chỉnh đầu ra của thông tin được gọi phù hợp với phương tiện đầu ra của bạn. Đánh giá cho mục đích thống kê chỉ được thực hiện ẩn danh. Chúng tôi chỉ lưu và xử lý dữ liệu cá nhân nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin này, ví dụ: khi điền vào biểu mẫu liên hệ hoặc đăng ký các dịch vụ được cá nhân hóa. Trên các trang web tương ứng, bạn sẽ được thông báo về mục đích sử dụng và nếu cần, yêu cầu bạn đồng ý cho việc lưu trữ và xử lý. Việc tiết lộ cho bên thứ ba không xảy ra. Dữ liệu của bạn sẽ được mã hóa trước khi truyền và xử lý để bảo vệ dữ liệu này khỏi bị truy cập trái phép.

Cookie

Cookie là các tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn hoặc thiết bị đầu cuối khác. Việc sử dụng cookie giúp chúng tôi phân tích việc bạn sử dụng trang web, để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp, cải thiện bảo mật và ngăn chặn hành vi gian lận có chủ đích. Chúng tôi phân biệt giữa các loại cookie khác nhau:

  • Cookie phiên là các tệp cookie tạm thời được tự động xóa ngay sau khi bạn đóng trình duyệt của mình.
  • Cookie vĩnh viễn là các tệp cookie được lưu trữ cho đến khi chúng bị xóa chủ động hoặc tự động xóa sau một thời gian nhất định.
  • Cookie của bên thứ nhất là những cookie được đặt trực tiếp bởi chúng tôi.
  • Cookie của bên thứ nhất là những cookie được đặt trực tiếp bởi chúng tôi.
  • Cookie của bên thứ ba là các cookie do nhà cung cấp bên thứ ba đặt. Cookie có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Cookie có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau.

  • Cookie chức năng được sử dụng để cung cấp cho bạn các dịch vụ tiêu chuẩn trên trang web của chúng tôi. Nếu không sử dụng cookie, trang web của chúng tôi chỉ hoạt động ở một mức độ rất hạn chế và có thể không chính xác.
  • Cookie tối ưu hóa cho phép chúng tôi phân tích việc sử dụng trang web của mình. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích này, việc này sẽ được thực hiện ẩn danh. Phân tích giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình và các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp.
  • Cookie cá nhân hóa cho phép chúng tôi xác định sở thích cá nhân của bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích của bạn. Chúng tôi sử dụng những cookie này để cải thiện tính thân thiện với người dùng và mang đến cho bạn trải nghiệm phù hợp với bạn.
  • Cookie liên quan đến bảo mật là các cookie cần thiết để bảo vệ trang web khỏi các cuộc tấn công và ngăn chặn hành vi gian lận có chủ đích.

Dữ liệu cá nhân có thể được lưu trữ trong cookie trên các trang riêng lẻ nếu bạn đã đồng ý rõ ràng với điều này trước đó, ví dụ: để bạn không phải nhập lại dữ liệu truy cập của mình. Về nguyên tắc, bạn cũng có thể gọi ra tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi nếu bạn đã tắt cookie trong trình duyệt Internet của mình. Nếu bạn không chấp nhận cookie, điều này có thể dẫn đến các hạn chế về chức năng đối với các ưu đãi của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các cookie được liệt kê trong danh sách dưới đây trên trang web của chúng tôi.

GOOGLE ANALYTICS

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web của Google Inc. (“Google”). Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web này thường được chuyển đến một máy chủ của Google ở ​​Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Điều này được thực hiện ẩn danh. Địa chỉ IP của bạn được ẩn danh trên máy chủ web trước khi được truyền đến Google. Địa chỉ IP đầy đủ chỉ được truyền tới một máy chủ của Google ở ​​Hoa Kỳ và được ẩn danh ở đó trong những trường hợp ngoại lệ. Thay mặt nhà điều hành trang web này, Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web, để biên soạn báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp cho nhà điều hành trang web các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng internet. Địa chỉ IP ẩn danh do trình duyệt của bạn truyền đi như một phần của Google Analytics sẽ không được hợp nhất với dữ liệu Google khác. Bạn có thể ngăn việc lưu trữ cookie bằng cách cài đặt phần mềm trình duyệt của mình cho phù hợp; tuy nhiên, chúng tôi muốn chỉ ra rằng trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng được hết các chức năng của trang web này. Bạn có thể ngăn Google Analytics thu thập dữ liệu bằng cách nhấp vào liên kết sau. Cookie chọn không tham gia được đặt để ngăn chặn việc thu thập dữ liệu của bạn trong tương lai khi bạn truy cập trang web này: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Để biết thêm thông tin về các điều khoản sử dụng và bảo vệ dữ liệu, hãy xem https://policies.google.com 

RECAPTCHA CỦA GOOGLE

Trên trang web này, chúng tôi cũng sử dụng chức năng reCAPTCHA từ Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Chức năng này chủ yếu được sử dụng để phân biệt liệu đầu vào được thực hiện bởi con người hay được tạo ra bởi máy móc và quá trình tự động hóa không đúng cách. Dịch vụ này bao gồm việc gửi địa chỉ IP và bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google yêu cầu cho dịch vụ reCAPTCHA tới Google và được thực hiện theo Điều 6 đoạn 1 đoạn 1. tránh lạm dụng và thư rác. Khi sử dụng Google reCAPTCHA, dữ liệu cá nhân cũng có thể được truyền tới các máy chủ của Google LLC. đến ở Mỹ.

Bạn có thể xem thêm thông tin về reCAPTCHA của Google và tuyên bố bảo vệ dữ liệu của Google tại: https://policies.google.com/privacy?hl=en

QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN

– ISEO Ads có quyền sử dụng các thông tin Khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin khách hàng để:

– Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách hàng khi truy cập vào ISEO Ads;

– Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách hàng với ISEO Ads, các website khác của công ty, hoặc ngược lại;

– Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại  thông tin của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của khách hàng trênISEO Ads;

– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

BẢN QUYỀN

Bản quyền 2019 ISEO.  Nội dung bao gồm hình ảnh và thiết kế của trang web này được bảo vệ bản quyền và các luật khác về bảo vệ sở hữu trí tuệ. Không được phép phân phối hoặc sửa đổi nội dung của các trang này bao gồm cái gọi là các biện pháp đóng khung và các biện pháp tương tự. Ngoài ra, nội dung này không được sao chép, phân phối, thay đổi hoặc cung cấp cho các bên thứ ba vì mục đích thương mại.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Thông tin mà ISEO Ads cung cấp cho bạn trên trang web này đã được biên soạn với sự cẩn trọng nhất có thể và được cập nhật liên tục. Mặc dù được kiểm soát cẩn thận, nhưng độ chính xác hoàn toàn không thể được đảm bảo. Do đó, ISEO Ads loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và tính thời sự của thông tin được cung cấp trên trang web này. Điều này cũng đặc biệt áp dụng cho các trang web được giới thiệu qua các link liên kết. Đây là những trang web bên ngoài mà chúng tôi không có ảnh hưởng đến nội dung của chúng. Do đó, ISEO Ads loại trừ rõ ràng bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của các trang web đó. ISEO Ads cũng không chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng ngừa bảo vệ dữ liệu của người điều hành các trang web đó. 

ISEO Ads có quyền thay đổi hoặc bổ sung thông tin hoặc dữ liệu được cung cấp bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Trong các trang web của chúng tôi có các tuyên bố về tương lai, những tuyên bố này dựa trên những dự đoán và đánh giá của ban lãnh đạo và do đó có thể chịu rủi ro và không chắc chắn. ISEO Ads không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy. Trách nhiệm pháp lý đối với các tuyên bố như vậy được loại trừ rõ ràng.